پیامهای رهبر معظم انقلاب

 

گزیده ای از پیامهای مقام معظم رهبری در مورد انتخابات

  

 • مقام معظم رهبری :       از خدا بخواهیم و خودمان هم چشممان را باز کنیم ، کاری کنیم که نتیجه انتخابات ، یک گزینش خوب و همراه با صلاح و صرفه انقلاب و کشور باشد.     

 

 •  مقام معظم رهبری:        حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد مردم ، مشارکت در سرنوشت کشور است .     

 

 • مقام معظم رهبری:        انتخابات در کشور ما باید مسابقهای برای خدمت باشد ، نه مسابقه ای برای کسب قدرت . انتخابات اسلامی این گونه است .

 

 • مقام معظم رهبری:        مساله اول درانتخابات این است که همه در این آزمون عمومی ملت ایران شرکت کنند و نشان بدهند که ملت ایران زنده است و به سرنوشت کشورش علاقه دارد .

   

 • مقام معظم رهبری:        انتخابات در انحصار هیچ کس نیست ، نه در انحصار روحانیون است نه در انحصار احزاب ، نه در انحصار گروه هاست ، انتخابات مال مردم است

 

 

 • مقام معظم رهبری:        فضای انتخابات باید سالم باشد . مردم اگر خودشان نامزد ها را می شناسند ، طبق تشخیص خود حتما عمل کنند و اگر نمی شناسند از افراد بصیر استفاده کنند .

 

 • مقام معظم رهبری:        و همبستگی ملی نیز کشور را در مقابل هر توطئه ای مصون می سازد .

 

 • مقام معظم رهبری:        شخصیت های صالحی که به شما معرفی می شوند ، آنها را به تناسب اهداف والای این ملت و این انقلاب و این نظام انتخاب کنید .       

 

 • مقام معظم رهبری:        انتخاب نامزد اصلح نیز در میان نامزد های صالحی که صلاحیت آنها تایید می شود ، دارای اهمیت فراوانی است . 

 

 • مقام معظم رهبری :             انتخاب نامزد اصلح نیز در میان نامزدهای صالحی که صلاحیت آنها تایید می شود ، دارای اهمیت فراوانی است .      
 • مقام معظم رهبری :             عمل به قانون و خط قانون باید شاخص اصلی در تمام مراحل مختلف انتخابات با شد .          

 

           

/ 0 نظر / 7 بازدید